All articles in health news

ระยะเวลาการจัดฟัน

วันนี้ทาง คลีนิคทันตกรรม จัดฟันบางนา ได้นำบทความ และข้อมูล ความรู้ความเข้าใจบางส่วนในการจัดฟัน มาฝากทุกๆท่านกันค่ะ
ทำไมต้องจัดฟัน
-ความผิดปกติของการเรียงตัวและการสบฟัน ได้แก่ การซ้อนเกของฟัน ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันล้มเอียง ฟันสบกระแทก ฟันสบไม่สนิท ฟันล่างคร่อมฟันบน ฟันสบลึก Continue reading ระยะเวลาการจัดฟัน

แอลกอฮอล์ทำให้หายเศร้าได้เช่นเดียวกับยาต้านอาการซึมเศร้า

งานวิจัยชิ้นล่าสุดในวารสารวิชาการ Nature Communications เผยว่า แอลกอฮอล์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโมเลกุลและทางประสาทในลักษณะเดียวกับที่ยาต้านอาการซึมเศร้า
Continue reading แอลกอฮอล์ทำให้หายเศร้าได้เช่นเดียวกับยาต้านอาการซึมเศร้า

ม.อุบลผนึก สสส.จัดโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข

ม.อุบลผนึก สสส.จัดโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข ยกระดับการศึกษา สุขภาพครบ 5 องค์ประกอบ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้าโครงการการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า จากรายงานดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2558 Continue reading ม.อุบลผนึก สสส.จัดโรงเรียนเฮ็ดดีมีสุข