All articles in travel news

เกาะมุก – ถ้ำมรกต

จังหวัดตรัง มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะเกาะ แต่ที่สวยงามและมีความแปลกจนนักท่องเที่ยวต้องไปดูให้เห็นกับตานั้นคือเกาะมุก (Koh Muk) เพราะที่เกาะมุกมีถ้ำมรกต (Morakot Cave) ถ้ำที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามให้แล้วยังแถมความแปลกด้วยอีกอย่าง
Continue reading เกาะมุก – ถ้ำมรกต

ตึกใบหยกสกาย

สัมผัสความมหัศจรรย์ของตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตึกใบหยกสกาย ด้วยขนาดความสูงถึง 88 ชั้น หรือ 309 เมตรจากพื้นดิน โดยมีขั้นบันไดรวมกันทั้งสิ้น 2,060 ขั้น และมีลิฟท์คอยให้บริการกว่า 20 ตัว โดยเฉพาะลิฟท์แก้วจากชั้น 1 ถึงชั้น 77 เป็นลิฟท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย และมีความเร็วสูง โดยสามารถขึ้นจากชั้น 1 ถึงชั้น 77 ด้วยเวลาเพียง 80 วินาที Continue reading ตึกใบหยกสกาย